لیوانهای یخی ( مذهبی )
کد محصول :قندان 020 مذهبی
جنس :شیشه ای
روش چاپ :کوره ای
ابعاد چاپ :4*4 سانتیمتر
تعداد در کارتن:24

قیمت: تماس بگیرید

کد محصول : 106 مذهبی
جنس :شیشه ای
روش چاپ :کوره ای
ابعاد چاپ :5*4 سانتیمتر
تعداد در کارتن:36

قیمت: تماس بگیرید

کد محصول :105 مذهبی
جنس :شیشه ای
روش چاپ :کوره ای
ابعاد چاپ :5*5 سانتیمتر
تعداد در کارتن:36

قیمت: تماس بگیرید

کد محصول :112 مذهبی
جنس :شیشه ای
روش چاپ :کوره ای
ابعاد چاپ :3/5*4 سانتیمتر
تعداد در کارتن:36

قیمت: تماس بگیرید

کد محصول :011 مذهبی
جنس :شیشه ای
روش چاپ :کوره ای
تعداد در کارتن:72

قیمت: تماس بگیرید

کد محصول :010 مذهبی
جنس :شیشه ای
روش چاپ :کوره ای
تعداد در کارتن:36

قیمت: تماس بگیرید

کد محصول : 012 مذهبی
جنس :شیشه ای
روش چاپ :کوره ای
تعداد در کارتن:72

قیمت: تماس بگیرید

کد محصول : 101 مذهبی
جنس :شیشه ای
روش چاپ :کوره ای
ابعاد چاپ :4/5*6 سانتیمتر
تعداد در کارتن:36

قیمت: تماس بگیرید

کد محصول :310 مذهبی
جنس :شیشه ای
روش چاپ :کوره ای
ابعاد چاپ :4*2/5 سانتیمتر
تعداد در کارتن:36

قیمت: تماس بگیرید

کد محصول :108 مذهبی
جنس :شیشه ای
روش چاپ :کوره ای
ابعاد چاپ :5*4 سانتیمتر
تعداد در کارتن:36

قیمت: تماس بگیرید