آشنایی با شیوه کار بیگ ماگ و سوالات متداول

 

روش ثبت سفارش محصولات سابلیمیشن

1-تماس ( تلفن / تلگرام )
2-درخواست نوع کالا
3-ارسال فايل توسط مشتري
4-صدور پيش فاکتور
5-واريزي پيش پرداخت توسط مشتري
6-جانمايي(موکاپ) بررسي و تاييد اوليه
7-نمونه گيري فيزيکي ( فقط  مدل سابليميشن )
8-تاييد نهايي نمونه فیزیکی توسط مشتري جهت چاپ نهایی
9- زمان چاپ 7 لی 10 روز کاری
10-اطلاع رساني به مشتري
11-دريافت الباقي فاکتور
12-تحويل کالا

فايل مناسب جهت چاپ سابلیمیشن

مناسب ترين فايل کورل/ فتوشاپ / ایلوستریتور / PDF لایه باز

حداقل سفارشات خام (بدون چاپ)

يک کارتن 36 عددي( ليوانها )
يک کارتن 48عددي( نيم ليوانها)
يک کارتن 24عددي( فنجانها)

حداقل سفارشات چاپي

يک کارتن 36 عددي( ليوانها )
يک کارتن 48عددي( نيم ليوانها)
يک کارتن 24عددي( فنجانها)
نکته: براي حداقل سفارشات چاپي
هزينه چاپ سابليميشن بر اساس عدد مبنا
يعني 150 عدد محاسبه ميشود .

نحوه تسويه

60% به عنوان پيش پرداخت و استارت کار
40% هنگامي که سفارش اماده شد تسويه و تحويل

بسته بندي

هر ليوان به صورت مجزا داراي جعبه جدا گانه ميباشد (کلیک کنید)
بعد از اينکه هر ليوان بصورت مجزا جعبه شد
بر اساس مدل در کارتن مخصوص بسته بندي و تسمه ميشود

زمان تحويل سفارشات چاپي

کارهاي چاپي معمولا بين 7 الي 10 روز کاري
از زمان تاييد طرح نهايي

زمان تحويل سفارشات خام ( بدون چاپ)

زمات تحویل سفارشات خام  بين 1 الي 2
روز کاري پس از چک شدن (سالم بودن وعدم شکستگي)
از طريق انبار ارسال ميشود

قيمت چاپ

قيمت چاپ محصولات در قسمت قيمت چاپ هر کالا مشخص شده (کلیک کنید)
چاپ فوري در صورت امادگي چاپخانه
دوبرابر مبلغ عادي ميباشد
اگر: تعداد سفارش براي چاپ زير عدد مبنا باشد
هزينه هر قالب و مدل زير عدد مبنا
به صورت جداگانه محاسبه ميشود

هزينه و نحوه ارسال محصولات

تحويل ليوانهاي خام و بدون چاپ درب انبار شرکت ميباشد
تحويل ليوانهاي چاپ شده درب چاپخانه ميباشد
در صورت درخواست ارسال توسط مشتري
کلیه هزينهاي ارسال به عهده مشتري است

مدت زمان تحويل سفارشات چاپی

کارهاي چاپي معمولا بين 7 الي 10 روز کاري
از زمان تاييد طرح نهايي

مدت زمان تحويل سفارشات خام ( بدون چاپ)

زمات تحویل سفارشات خام  بين 1 الي 2
روز کاري پس از چک شدن (سالم بودن وعدم شکستگي)
از طريق انبار ارسال ميشود

روش ثبت سفارش محصولات سیلکuv و سیلک اسکرین

1-تماس ( تلفن / تلگرام )
2-درخواست نوع کالا
3-ارسال فايل توسط مشتري
4-صدور پيش فاکتور
5-واريزي پيش پرداخت توسط مشتري
6-جانمايي(موکاپ) برسي و تاييد اوليه
7-تاييد نهايي جانمايي(موکاپ) توسط مشتري جهت چاپ نهایی
8- زمان چاپ 7 لی 10 روز کاری
9-اطلاع رساني به مشتري
10-دريافت الباقي فاکتور
11-تحويل کالا

فايل مناسب جهت چاپ سیلک uv و سیلک اسکرین

مناسب ترين فايل کورل/ ایلوستریتور / PDF لایه باز

حداقل سفارشات خام (بدون چاپ)

يک کارتن 36 عددي( ليوانها )
يک کارتن 48عددي( نيم ليوانها)
يک کارتن 24عددي( فنجانها)

حداقل سفارشات چاپي

يک کارتن 36 عددي( ليوانها )
يک کارتن 48عددي( نيم ليوانها)
يک کارتن 24عددي( فنجانها)
نکته: براي حداقل سفارشات چاپي
هزينه چاپ سیلک UV  بر اساس عدد مبنا
يعني 300 عدد محاسبه ميشود .

نحوه تسويه

60% به عنوان پيش پرداخت و استارت کار
40% هنگامي که سفارش اماده شد تسويه و تحويل

بسته بندي

هر ليوان به صورت مجزا داراي جعبه جدا گانه ميباشد (کلیک کنید)
بعد از اينکه هر ليوان بصورت مجزا جعبه شد
بر اساس مدل در کارتن مخصوص بسته بندي و تسمه ميشود

زمان تحويل سفارشات چاپي

کارهاي چاپي معمولا بين 7 الي 10 روز کاري
از زمان تاييد طرح نهايي

زمان تحويل سفارشات خام ( بدون چاپ)

زمات تحویل سفارشات خام  بين 1 الي 2
روز کاري پس از چک شدن (سالم بودن وعدم شکستگي)
از طريق انبار ارسال ميشود

قيمت چاپ

قيمت چاپ محصولات در قسمت قيمت چاپ هر کالا مشخص شده (کلیک کنید)
چاپ فوري در صورت امادگي چاپخانه
دوبرابر مبلغ عادي ميباشد
اگر: تعداد سفارش براي چاپ زير عدد مبنا باشد
هزينه هر قالب و مدل زير عدد مبنا
به صورت جداگانه محاسبه ميشود

هزينه و نحوه ارسال محصولات

تحويل ليوانهاي خام و بدون چاپ درب انبار شرکت ميباشد
تحويل ليوانهاي چاپ شده درب چاپخانه ميباشد
در صورت درخواست ارسال توسط مشتري
کلیه هزينهاي ارسال به عهده مشتري است

مدت زمان تحويل سفارشات چاپی

کارهاي چاپي معمولا بين 7 الي 10 روز کاري
از زمان تاييد طرح نهايي

مدت زمان تحويل سفارشات خام ( بدون چاپ)

زمات تحویل سفارشات خام  بين 1 الي 2
روز کاري پس از چک شدن (سالم بودن وعدم شکستگي)
از طريق انبار ارسال ميشود